Puurilindude pidamine on Indoneesias väga levinud. 2019. aastal tehtud uuring hindab, et Jaava saarel peab puurilinde kolmandik perekondadest ja selliste […]

Loe edasi

Stepikotkas / foto: Sepand Bakhtiari (wikimedia commons)

Stepikotkaste […]

Loe edasi

Kuldtsiitsitajaid (Emberiza aureola) võis veel 20. sajandi keskpaigas näha tuhandelinnulistes parvedes, kuid põllumajanduse muutumise ja küttimise tõttu liigi arvukus kahanes […]

Loe edasi

India trapp (Ardeotis nigriceps) on üks maailma raskeimatest lennuvõimelistest lindudest. Muljetavaldava suuruse ja tugeva kehaehitusega ei näe ta kuigi haavatav […]

Loe edasi

Ceará võrkpapagoi (Pyrrhura griseipectus) oli kunagi Lõuna-Ameerika kirdeosas laialt levinud, kuid metsaraie, salaküttimise ja lemmikloomakaubanduse tõttu on liigi arvukus drastiliselt […]

Loe edasi

Mottama laht Myanmari lõunaosas on suurte mudaväljade ja muutliku rannajoonega paljudele rannikulindudele oluline talvitamisala. Inimestele on koht raskesti ligipääsetav ning […]

Loe edasi

Portugali valitsus on heaks kiitnud Lissaboni lennujaama laienduse Tejo jõe suudmealal. See suudmeala on aga üks Euroopa tähtsamatest märgaladest, kus […]

Loe edasi

Eelmise aasta lõpus tutvustasid teadlased mudelit, mille abil on võimalik hinnata linnuliikide väljasuremise tõenäosust ning looduskaitse mõju sellele. Mudeli loomiseks […]

Loe edasi

Santacruzi maatuvi (Alopecoenas sanctaecrucis) on levinud vaid üksikutes saarestikes Vaikse ookeani lääneosas. Metsaraie ja sissetoodud kiskjate tõttu on liik mitmetel […]

Loe edasi

Geumi jõe suudmeala Lõuna-Koreas on Ida-Aasia – Austraalia rändeteed kasutavate lindude, sealhulgas ohustatud luitsnokk-rüdi (Calidris pygmaea) ja idakoovitaja (Numenius madagascariensis), […]

Loe edasi

Goughi saar Atlandi ookeani lõunaosas on üks tähtsamaid merelindude pesitsusalasid. Saar pakub kodu enam kui kümnele miljonile linnule 24 liigist, […]

Loe edasi

Boliivia ararauna (Ara glaucogularis) on äärmiselt ohustatud (Critically Endangered – CR), kuni 450 isendiga papagoiliik, kes elab vaid piiratud alal […]

Loe edasi