Eesti linnuliikide nimestikku on seisuga 10.03.2017 kantud 387 liiki. Liiginimestikku peab Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) juures tegutsev linnuharulduste komisjon. Jooksvalt uuendatava nimestiku leiab EOÜ veebilehelt.

Alljärgnevalt leiab lisainfot Eestis kohatud linnuliikide staatuse, leviku ja arvukuse kohta. Mõnede raskesti määratavate liikide puhul leiab ka nõuandeid määramise kohta. Liikide juures kasutatud arvukushinnangud pärinevad järgmisest allikast:
Elts et al. 2013: Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008–2012. Hirundo 26: 80-112.

NB! Linnuliikide info on uuendamisel ja kõik lingid ei tööta veel korrektselt!

Hanelised


Kanalised


Kaurilised


Pütilised


Tormilinnulised


Pelikanilised


Toonekurelised


Flamingolised


Haukalised


Pistrikulised


Kurelised


Kurvitsalised


Vurilalised


Tuvilised


Käolised


Kakulised


Öösorrilised


Piiritajalised


Siniraalised


Rähnilised


Värvulised